Exkursioner

 

 

Fältkubbens ursprungliga inriktning, då den bildades för över 100 år sedan, var att bedriva fältarbete i Skåne för att öka kunskapen om landskapets geologi. Med tiden kompletterades dessa fältarbeten med föredragsaftnar och andra inomhusmöten, för att senare nästan helt övergå till inomhusaktiviter.

  Dock har på Fältklubbens program alltid funnits exkursioner, företrädesvis under slutet av våren. Fältarbete har istället kanaliserats till de stipendier som  LGF delar ut till sökande doktorander och andra forskare.

  Varje vår genomför LGF en exkursion. Denna brukar vanligen vara en eller ett par dagar i södra Sverige eller Danmark. Dock har även längre exkursioner som till Sardinien och södra Tyskland genomförts. Reslängden har viss samhängighet med föreningens ekonomi.

  Vårexkursionens syfte är att presentera någon eller några intressanta geologiska platser eller företeelser för ett brett auditorium och i anknytning till detta inta en fältmässig, ofta överdådig, måltid i fält, uppdukad av LGF:s sexmästeri. Guidningen är sådan att alla intresserade skall ha behållning av utfärden och bidra till att skapa en trevlig gemenskap för alla geologiintresserade.

  Vårexkursionen annonseras dels på denna hemsida, dels på anslagstavlor på institutionen.

 

 

LGF:s exkursion till  Simrishamnsområdet den 22 april 1972

Maurits Lindstöm (mitten) visar Prästens badkar

 

  

 

 


© 2004- Lunds Geologiska Fältklubb (LGF)

Webbansvarig: Gert.Petterssongeol.lu.se