Möten

 

Fältklubben har möte för sina medlemmar ca 3–4 gånger per termin. Dessa möten, i regel föredragsaftnar, avhålls på Geologiska institutionen i Lund. Föredragen ges av institutionens forskare eller av inbjudna forskare från hela världen. Strävan har alltid varit att föredragen ska belysa aktuella frågor inom geologin och andra samhöriga vetenskaper. Föredragen följs alltid av en eftersits (middag) på Geologiska institutionen, ordnad av klubbens sexmästare.

 

Här kan du läsa om föregående föredrag:

 

2010-04-16: Mobergstipendiaternas föredrag

 

2010-03-26: Fornstränder i Blekinge - 80 m strandförskjutning under 15 000 år

 

2010-02-12: Geologiresor i Ghana och Grönland - alla goda ting är G.

 

2009-12-11: Supercontinents: what do they tell us?

 

2009-09-25: Privata rymdfärder för vanligt folk och för miljön

 

2009-05-22: The dynamic geology of Iceland

 

2009-04-17: Har flytande shelfisar täckt stora delar av Arktiska oceanen under

                             tidigare istider?

 

2009-03-06: Peculiar earthquakes - in Greenland and closer to home

 

2008-12-12: Arctic Geology, Tectonics and Energy Supply

 

2008-10-17: Kosmisk biljard och livets utveckling

 

2008-09-19: Khao Lak 4 år efter – en studie av tsunamisediment

 

2008-03-28: 83.5 grader Nord: vad händer och vad har hänt i ett globalt

                             uppvärmnings-perspektiv?

 

2008-02-08: Arsenikhaltigt grundvatten i Vietnam, en resa i medicinsk geologi

 

2007-12-14: The position of flowering plants in the phylogenetic tree

                             (Blomväxternas placering i livets träd)

 

2007-11-09: En lång (500 mil) och "tung" (500 kg sten) resa genom Kaapvaal och

                             Zimbabwe på jakt efter Proterozoiska och Arkeiska diabasgångar

 

2007-09-21: Syrebrist i fjordar på svenska västkusten –

                             vem är boven i dramat, människan eller naturen själv?

 

2007-03-23: Gotländsk kalksten och Jordens urtida hav

 

2007-02-02: Mobergstipendiaternas föredrag

 

2006-12-15: Julföredrag: ATLANTIS

 

2006-11-17: Chengjiangfaunan – en revolution i vår uppfattning om kambriskt liv

 

2006-10-06: The Bosumtwi impact structure in Ghana

 

2006-05-05: En geologisk fältexpedition till Kamtjatka, 2005

 

2006-03-10: Prospektering och exploatering av mineralförekomster i Grönland –

                             aktiviteter, status och framtid

 

2004-10-07: En ny Krita-Tertiärgräns från Nuussuaq, Vestgrönland – hur hänger den

                             samman med den berömda K-T gränsen  vid Stevns Klint i  Danmark?

 

2005-02-18: Santorini - vulkanön som nästan försvann (och det tre gånger)

 

2005-10-07: Geologer i arbete

 

2004-12-17: Fossila meteoriter på Kinnekulle –vittnesbörd om en katastrof i

                             solsystemet för 480 miljoner år sedan

 

2004-11-12: Bland solstollar, kattskallar och fårskallar på Gotland

 

2004-05-28: På jakt efter leror i Mali – en varm resa i ett väglöst landskap i Nigers

                             inlandsdelta

 

2004-05-07: Geologiska Föreningens De Geer-pris

 

2004-04-02: Gallejaur & Doubblon - två nyligen påvisade Proterozoiska

                             meteoritnedslag i den svenska berggrunden

 

2004-03-05: Vattenkvalitet och friska källor  

 

 


© 2004 Lunds Geologiska Fältklubb (LGF)

Webbansvarig: Gert.Petterssongeol.lu.se