Styrelsen

Ordförande

Anton Hansson

 

Sekreterare

Anne Birgitte Nielsen

         

Skattmästare

Gabriel Zachén

 

Exkursionsmästare

Karl Ljung

Styrelseledamot

Ulf Söderlund

 

 

         

Sexmästeriet

Linus Adler, Marlene Blomvall och Sigrid Selin

         

© 2012- Lunds Geologiska Fältklubb (LGF)

Webbansvarig: Gert.Petterssongeol.lu.se