Välkommen till

Lunds Geologiska Fältklubb

 

Lunds Geologiska Fältklubb, vanligen kallad Fältklubben eller LGF, är en klubb med anor. Den bildades 1892 av forskare på Geologiska institutionen i Lund. Initiativtagare var dåvarande docenten i geologi i Lund, Johan Christian Moberg. Klubbens aktiviteter bestod ursprungligen framför allt av geologiskt fältarbete, tillstor del stratigrafiska och paleontologiska undersökningar i Fågelsångsområdets undre paleozoikum. Efterhand breddades dock verksamheten till att omfatta geologins alla delar, och förutom exkursioner kom även föredrag på klubbens arbetsprogram. Från 1917 och sedermera allt mera markant har föredragen kommit att bilda tyngdpunkten av klubbens verksamhet, men varje eller vartannat år genomför Fältklubben också en exkursion till något geologiskt intressant område. Klubben vill dock alltjämt stimulera sina medlemmar till fältarbete och gör detta genom att dela ut stipendier för geologiska undersökningar.
 

 


© 2004- Lunds Geologiska Fältklubb (LGF)

Webbansvarig: Gert.Petterssongeol.lu.se